Clicky

در سال های پایانی جنگ ایران و عراق، هنگامی که جنگ شهرها آغاز شده بود و بمباران‌های شیمیایی نیز به امری هرروزه در جبهه ها بدل شده بود، بیم آن می‌رفت که تهران نیز هدف حمله ی شیمیایی قرار بگیرد.

این راهنمای فتوکپی شده به همراه دو عدد دستکش نایلونی (از نوعی که در شیرینی‌فروشی ها و قصابی ها استفاده می شود) به همراه یک کیسه نایلون بزرگ‌تر — که در قسمت جلوی آن تکه‌ ای ذغال منقل پیچیده در میان ابر دوخته شده بود — میان سربازان ستاد مشترک ارتش توزیع شد. به سربازان گفته شد که در صورت بروز حمله‌ی هوایی ابر را در آب فرو برده، کیسه را به سر کشیده، دستکش را به دست کرده، و به سمت ارتفاع حرکت کنند. از کیت نام برده تنها این راهنما به جا مانده است. بنا بر آنچه در برگه ی راهنما آمده «حفاظت در برابر حملات شیمیایی و میکربی ساده و ممکن می باشد.» برگه ی راهنما توصیه می کند «به هنگام حمله ی میکروبی آب و غذا را به مدت ده دقیقه بجوشانید و سپس میل کنید.»

جزئیات

✤ Also available in: English

اشتراک گذاری ←

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.