Clicky

حمام قدیمی در «بین الحرمین» شیراز. عکس ها در خرداد ۱۳۸۵ در محله ی پشت شاه چراغ گرفته شده اند.

‘Longs’ at the entrance of a public bath in Shiraz

The entrance of a public bath in Shiraz

Inside a public bath in Shiraz

The ceiling of a public bath in Shiraz

Picture on the wall inside a public bath in Shiraz

Murals on the ceiling of a public bath in Shiraz

Framed picture and murals on the ceiling of a public bath in Shiraz

Ceiling of a public bath in Shiraz

✤ Also available in: English

برچسبها ←  
اشتراک گذاری ←

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.