Clicky

گل و بلبل یا گل و مرغ هم در شعر فارسی همیشه حاضر است هم در نقاشی ها و تصویرسازی های ایرانی.

Flower and Nightingale

Flower and Nightingale

Flower and Nightingale

Flower and Nightingale

Gol o Bolbol on Velvet

گل و بلبل در پارچه ی مخمل و حریر. قرن هفدهم. ایران یا هند. از مجموعه ی دیوید. دانمارک.

✤ Also available in: English

Tagged with →  
Share →

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *