Clicky

Cover of Ettela'at Monthly, ~1949-1950

Cover of Ettela'at Monthly, ~1949-1950

Cover of Ettela'at Monthly, ~1949-1950

Cover of Ettela'at Monthly, ~1949-1950

Cover of Ettela'at Monthly, February 1949, Esfand 1327

Cover of Ettela'at Monthly, February 1949, Esfand 1327

Cover of Ettela'at Monthly, February 1950, Esfand 1328

Cover of Ettela'at Monthly, February 1950

Tagged with →  

3 Responses to Covers of Ettela´at Monthly

 1. amir says:

  با سلام
  آیا این ماهنامه موسسه اطلاعات همان کتاب ماهانه با قطع جیبى نبوده که به بهاى ٢٠ ریال فروخته مى شده؟ بیشتر محتواى داستان و جدول و از دست مطالب سرگرم کننده داشت٠ آیا آثارى از این دست هنوز در دسترس است چه از نظر کتاب و یا چاپ دیجیتالى؟

  تشکر

 2. هادی says:

  واقعا دستتون درد نکنه
  چند دقیقه ای که توی سایتتون بودم حال و هوام عوض شد

 3. کوشان مهران says:

  به جرات می توان گفت یکی از وزین ترین و سنگین ترین نشریات ایران در دوران دوازده ساله ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ و فضای نسبتا باز سیاسی ماهنامه اطلاعات بوده است.

  بسیاری از ناماوران عرصه ارب و تاریخ ایران که این روزها شاهد از دست رفتن انان می باشیم کار خود را با نگاشتن نوشتار در این ماهنامه شروع نمودند.

  در ان سال ها حزب توده به شدت در حال تخریب چهره مسعودی ها به عنوان گرداننده موسسه اطلاعات بوده و با درنظر داشتن نشریات ان دوره که پاره ای به فحش نامه و ازاری برای باجستانی بدل شده بودند ، انتشار نشزیه ای سنگین که در کنار معرفی قلان امامزاده و یا مجموعه عتیقه آقای مقدم و داستان هایی از تهران قدیم نگاشته ناصرالدین شاه حسینی و مهدی فرخ با ادبیات جهان نیز آشنا می شدیم، با در نظر داشتن امکان ارتباطات محدود آن زمان ، کاری به حق کارستان بود.

  افسوس که پس از سال ۱۳۳۲ دیگر آن استواری مطالب در نشریه وجود نداشت

  خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *