Clicky

باغ تخت یکی از آثار تاریخی شهر شیراز بود که در ارتفاعات شمالی شهر و در دامنه ی «کوه باباکوهی» واقع شده‌ بود. این بنا در قرن یازدهم میلادی به‌ وسیله ی «اتابک قراچه» ساخته شد و به «تخت قراچه» معروف گشت.

در ۱۷۹۴ آغا محمد خان قاجار دستور بازسازی آن را داد و در ۱۸۴۴ نیز به دستور محمد شاه قاجار عماراتی در آن ساخته شد و گسترده‌تر گردید. باغ تخت در اواخر دوران قاجار رو به خرابی گذاشت و امروزه جز بخش کوچکی از یکی از بناهای آن چیزی از این باغ باقی نمانده است.

باغ تخت شیراز، نیمه ی قرن نوزدهم

باغ تخت شیراز، نیمه ی قرن نوزدهم

باغ تخت شیراز، عکس از لوئیجی پشکه، ۱۸۵۸ میلادی، موزه ی متروپولیتن نیویورک

باغ تخت شیراز، عکس از لوئیجی پشکه، ۱۸۵۸ میلادی، موزه ی متروپولیتن نیویورک

باغ تخت شیراز، حوالی دهه ی ۱۸۹۰

باغ تخت شیراز، حوالی دهه ی ۱۸۹۰

باغ تخت شیراز، حوالی دهه ی ۱۸۹۰

باغ تخت شیراز، حوالی دهه ی ۱۸۹۰

باغ تخت شیراز، سال های پایانی قرن نوزدهم

باغ تخت شیراز، سال های پایانی قرن نوزدهم

باغ تخت شیراز، سال های پایانی قرن نوزدهم

باغ تخت شیراز، سال های پایانی قرن نوزدهم

باغ تخت شیراز، سال های پایانی قرن نوزدهم

باغ تخت شیراز، سال های پایانی قرن نوزدهم

باغ تخت و باباکوهی، شیراز، عکس از ای اچ پی هتز، ۱۸۹۴ میلادی، کتابخانه ی ملی هلند

باغ تخت و باباکوهی، شیراز، عکس از ای اچ پی هتز، ۱۸۹۴ میلادی، کتابخانه ی ملی هلند

باغ تخت شیراز، عکس از ای اچ پی هتز، ۱۸۹۴ میلادی، کتابخانه ی ملی هلند

باغ تخت شیراز، عکس از ای اچ پی هتز، ۱۸۹۴ میلادی، کتابخانه ی ملی هلند

باغ تخت از پشت با منظره شهر شیراز در پسزمینه، عکس از آنتوان سوریوگین، سال های پایانی قرن نوزدهم

باغ تخت از پشت با منظره شهر شیراز در پسزمینه، عکس از آنتوان سوریوگین، سال های پایانی قرن نوزدهم

✤ Also available in: English

برچسبها ←  
اشتراک گذاری ←